BP-Blister-pack

PHARMACEUTICAL PACKAGING TOOLS AND EQUIPMENT

resitev

Področja razvoja pakirnih orodij


 Reverse inženiring


 • Moderna tehnologija za popolno določitev podatkov pri reverse inženiringu pakirnih orodij
 • Analitični modeli za določanje ustreznosti zajetih podatkov
 

 Direktni inženiring


 • CAD in Simulacijska oprema za določanje modelov
 • Sodoben pristop pri analizi podatkov - natančno določanje oblike blistra glede na specifiko pakirnih strojev
 

 Materialni inženiring


 • Uporaba certificiranih matrialov
 • Materiali testirani glede na več zahtev
 • Pristopi k uporabi modernih rešitev na podlagi materialov
 

 Tehnološki inženiring


 • Modernizacija tehnoloških postopkov
 • Razvoj tehnologij v skladu z novimi tehnološkimi parametri in materiali
 • Razvoj postopkov s sodobnimi CAM tehnologijami
 

 Kontrolni inženiring


 • Uporaba sodobnih kontrolnih metod
 • Statistična obdelava podatkov
 • Moderna merilna oprema
 
resitve

Proizvodna tehnologija


 CAM Tehnologija


 • Sodobna programska oprema v CAM tehnologiji
 • Razvojno naravnana
 

 Tehnološka shema


 • Celotno pokrovanje tehnološke sheme
 • Uporaba skoraj izključno CAD/CAM/NC tehnologije
 

 Tehnološki razvoj


 • Razvoj na celotni shemi tehnloškega področja
 • Uporaba potrjenih shematik tehnoloških procesov HTEV
 

 Tehnološko sodelovanje


 • Glede notranje tehnologije
 • Glede zunanje tehnologije
 • Izmenjava informacij v obeh smereh
 

 Verifikacija tehnoloških postopkov


 • Vsi postopki so verificirani in statistično obdelani
 • Zagotovljena kakovost izdelka
 • Strokovno razvojno usmerjeno sodelovanje